Uppfödare med Avelsbesättning

För att synas här som avelsbesättning krävs att:

  • Uppfödaren är medlem i Svenska Herefordföreningen
  • Besättningen ska vara ansluten till KAP
  • Besättningsnamnet ska vara godkänt
  • Besättningen ska ha A status i Paratb programmet och uppnått minst Steg 2 i programmet ”Smittsäkrad besättning”.

Är du uppfödare och vill vara med på listan? Kontakta webmaster Tobias Helmin.

Besättningar som tillkommit på listan senaste halvåret

  • Knutsgärde Lantbruk, Tvååker
  • Ljusterö Angus & Hereford, Ljusterö
  • Vittra Hereford, Vårgårda

Uppfödare efter region/län

Blekinge

Origo Polled Hereford
Stefan Oweson 0455 72050, 070-872 05 25

Gotland

Guldrupe Hereford
Carl & Catarina Olsson
0498 51114
Karl 0706822386
Catarina 070 2677606
Facebooksida

Endre Hereford
Bosse Johansson
0736-500848

Halland

Bårarp Polled Hereford
Einar & Miranda Lysell
035 69153, 070-571 50 97
www.bararp.com

Hamra Hereford
Lennart Svensson
 070 881 15 60
www.hamrahereford.se 
 

Knutsgärde Lantbruk *NY 
Fredrik Johansson
0708-558508

Jönköping

Brunared Hereford
Lars & Helena Dahlqvist
0392-20426, 070-9136068
www.brunared.com

Galtås Hereford
Göran Johansson & Helena Jonsson 070-567 25 54
www.galtas.se

Lutarp Hereford
Peo & Anette Lägervik 070 563 1990
www.lutarp.se

Svanaholms Hereford
Nils-Åke Johansson 037170053, 070643 02 48

Kalmar

Kyrkeryd Hereford
Stefan & Carina Liljeborg
0480 55124, Stefan 076 855 51 24 Carina 070 8420 123
www.kyrkerydhereford.se

Risinge Hereford
Fam. Johan Danielsson
Johan 0485 40016
Olof 0485 40104 
Andreas 0485 40917

Kronoberg

Gylteboda Hereford
Jan Nilsson 0370-45000, 070-9997855
www.gylteboda.com

Hagalund Hereford
Magnus Johansson 0470-749461, 076-8303600
www.hagalundhereford.se

Juta Hereford
Inge Pettersson 0372-32058, 070-6001440

Karlssons Hereford
David & Samuel Karlsson070-2742520, 073-0622209
www.karlssonshereford.se

Lycka Hereford
Ingvar Svensson, 070-581 2695

Vide Hereford
Birgit & Bengt Ahlström 
Vida Västergården, Skruv
0702-768542 Birgit 
0706-076120 Bengt
birgit@videhereford.se
www.videhereford.se

Skåne

Ekastiga
Jonas Nilsson 070-538 7778
www.ekastiga.com

Folkestorp Hereford
Eva Nilsson 044-351036, 0708-244721
www.folkestorpsgard.se

Horsahagen
Kenny Käppler 073-844 4406
www.horsahagenhereford.se

Ingemanstorp Hereford
Nils-Åke Johannesson 0415 60006, 070-365 23 28
www.ingemanstorp.com

Mörshögs Farm
Magnus Bengtsson
0730-600110

Onslunda Hereford
Marie Jönsson och Patrik Karlsson
Patrik 070-544 6881
Marie 070-825 0103

Smen's Hereford
Oskar Caster 070-675 2247

Stendala Hereford
Mats & Lena Roos 072-503 3800, 0709525104
www.stendalahereford.se

Stockholm

Svartsjö Hereford
Anders Nordin 070 9527754

Ljusterö Angus & Hereford NY
Thomas och Tina Brottman
0707995772

Södermanland

Elghammar Hereford
Björn Bentevik, 0736-602730 

Herrgölet Hereford
Stefan & Mari Fredberg 0157-31243, 0704-936248

Kvarndammen Hereford
Henrik & Anna-Lena Widén 070-6815340, 070-5326220
www.facebook.com/kvarndammenhereford

Källmossen Hereford
Inga & Annette Haglund 0155-74539, 070-6374539

Uppsala

Grellsbo Hereford
Mats & Bo Larsson 018 356129
Mats 070 609 20 80
Bo 070 835 61 79
www.grellsbo.se

Wålhammar Hereford
Tommy & Marianne Hagström
0171 87134
Tommy 0706522480
Marianne 0703801034

Värmland

Stenstad Polled Hereford
Roland Janson & Daniel Jansson
Roland Jansson 0570-52251, 070-5764465
Daniel Jansson 0570-13481, 070-6772555
www.stenstadhereford.se

Västmanland

Bråtens Hereford
Peter Johansson
0222 33117, 070-345 20 01
www.hereford.se/

Västra Götaland

Branneby Hereford
Mikael Carlsson
0524-70121
0706-900934

Borstena Hereford
Robert Skoglund 073-3748070, 0321-81195
www.borstena.se

Ed Hereford
Bengt & Hanna Johansson
0523-43006 
Hanna, 070-203 44 52
Bengt, 070-667 69 21
www.edsgard.se

Haby Gård Polled Hereford
Baltzar von Braun
0320 40012, 070-530 12 61

Kroken Hereford
Cristian Krokeus
0515 54057, 0706 71 99 95
www.krokenhereford.se

MUH Hereford
Marie & Ulf Hallen
Marie 076-114 40 50
Ulf 070-209 95 55
www.muh-hereford.webnode.se

Oden Polled Hereford
Olle W Larsson
0500-419816, 070 994 30 88
www.odenpolledhereford.net

Strandgården Hereford
Lars Grönlund
0520 652463, 0702 959916

Svaneberg Hereford

Aviva Hansson, tfn 0501-758087
aviva.hansson@kriminalvarden.se
Peter Strålman tfn 0501-758188
peter.stralman@kriminalvarden.se
www.herefordsvaneberg.se

Vittra Hereford *ny*
Mikael Åhman 070 690 7988
Anna Åhman 070 358 0200
info@mikaelsgården.com

Facebook

Wässingsholmens Hereford
Emanuel & Jennifer Bergh
070-3452502

Öventorps Lantbruk
Rickard Johansson
070-6527152

Västernorrland

Lobacken Hereford
P-O & Veronica Nordin
0612-50521, 070-6822760
www.lobackenshereford.se

Örebro

Wäsby Hereford
Bröderna Eriksson
0585 26005
www.wasby.com

Östergötland

Mörby Polled Hereford
Ingemar Svensson
070-3724319

Sands Hereford
Jan-Erik Lewison
013 88172, 070-3914598

Viking-Vånga Polled Hereford
Lennart & Britta Andersson
0122 30006, 070-57048 54
www.vikingbeef.se

Kalvsved Hereford & Humle
Tobias Helmin
0739-845460
www.kalvsved.se