Uppfödare med Avelsbesättning

Nedan finner du en lista med avelsbesättningar som föder upp Hereford. Dessa har i princip alltid avelstjurar till salu inför ny betessäsong, men det finns ofta också hondjur att köpa. 

Besättningar som tillkommit på listan senaste halvåret

  • Ljusterö Angus & Hereford, Ljusterö
  • Vittra Hereford, Vårgårda

För att synas här som avelsbesättning krävs att:

  • Uppfödaren är medlem i Svenska Herefordföreningen
  • Besättningen ska vara ansluten till KAP
  • Besättningsnamnet ska vara godkänt
  • Besättningen ska ha A status i Paratb programmet och uppnått minst Steg 2 i programmet ”Smittsäkrad besättning”.

Är du uppfödare och vill vara med på listan? Kontakta webmaster Tobias Helmin.

Uppfödare efter region/län

Blekinge

Origo Polled Hereford
Stefan Oweson 0455 72050, 070-872 05 25

Gotland

Guldrupe Hereford
Carl & Catarina Olsson
0498 51114
Karl 0706822386
Catarina 070 2677606
Facebooksida

Endre Hereford
Bosse Johansson
0736-500848

Halland

Bårarp Polled Hereford
Einar & Miranda Lysell
035 69153, 070-571 50 97
www.bararp.com

Hamra Hereford
Lennart Svensson
 070 881 15 60
www.hamrahereford.se 
 

Knutsgärde Lantbruk
Fredrik Johansson
0708-558508

Jönköping

Brunared Hereford
Lars & Helena Dahlqvist
0392-20426, 070-9136068
www.brunared.com

Galtås Hereford
Göran Johansson & Helena Jonsson 070-567 25 54
www.galtas.se

Lutarp Hereford
Peo & Anette Lägervik 070 563 1990
www.lutarp.se

Svanaholms Hereford
Nils-Åke Johansson 037170053, 070643 02 48

Kalmar

Risinge Hereford
Fam. Johan Danielsson
Johan 0485 40016
Olof 0485 40104 
Andreas 0485 40917

Kronoberg

Gylteboda Hereford
Jan Nilsson 0370-45000, 070-9997855
www.gylteboda.com

Hagalund Hereford
Magnus Johansson 0470-749461, 076-8303600
www.hagalundhereford.se

Juta Hereford
Inge Pettersson 0372-32058, 070-6001440

Karlssons Hereford
David & Samuel Karlsson070-2742520, 073-0622209
www.karlssonshereford.se

Lycka Hereford
Ingvar Svensson, 070-581 2695

Vide Hereford
Birgit & Bengt Ahlström 
Vida Västergården, Skruv
0702-768542 Birgit 
0706-076120 Bengt
birgit@videhereford.se
www.videhereford.se

Skåne

Ekastiga
Jonas Nilsson 070-538 7778
www.ekastiga.com

Folkestorp Hereford
Eva Nilsson 044-351036, 0708-244721
www.folkestorpsgard.se

Horsahagen
Kenny Käppler 073-844 4406
www.horsahagenhereford.se

Ingemanstorp Hereford
Nils-Åke Johannesson 0415 60006, 070-365 23 28
www.ingemanstorp.com

Mörshögs Farm
Magnus Bengtsson
0730-600110

Onslunda Hereford
Marie Jönsson och Patrik Karlsson
Patrik 070-544 6881
Marie 070-825 0103

Smen's Hereford
Oskar Caster 070-675 2247

Stendala Hereford
Mats & Lena Roos 072-503 3800, 0709525104
www.stendalahereford.se

Stockholm

Svartsjö Hereford
Anders Nordin 070 9527754

Ljusterö Angus & Hereford NY
Thomas och Tina Brottman
0707995772

Södermanland

Elghammar Hereford
Björn Bentevik, 0736-602730 

Herrgölet Hereford
Stefan & Mari Fredberg 0157-31243, 0704-936248

Kvarndammen Hereford
Henrik & Anna-Lena Widén 070-6815340, 070-5326220
www.facebook.com/kvarndammenhereford

Källmossen Hereford
Inga & Annette Haglund 0155-74539, 070-6374539

Uppsala

Grellsbo Hereford
Mats & Bo Larsson 018 356129
Mats 070 609 20 80
Bo 070 835 61 79
www.grellsbo.se

Wålhammar Hereford
Tommy & Marianne Hagström
0171 87134
Tommy 0706522480
Marianne 0703801034

Värmland

Stenstad Polled Hereford
Roland Janson & Daniel Jansson
Roland Jansson 0570-52251, 070-5764465
Daniel Jansson 0570-13481, 070-6772555
www.stenstadhereford.se

Västmanland

Bråtens Hereford
Peter Johansson
0222 33117, 070-345 20 01
www.hereford.se/

Västra Götaland

Branneby Hereford
Mikael Carlsson
0524-70121
0706-900934

Borstena Hereford
Robert Skoglund 073-3748070, 0321-81195
www.borstena.se

Ed Hereford
Bengt & Hanna Johansson
0523-43006 
Hanna, 070-203 44 52
Bengt, 070-667 69 21
www.edsgard.se

Haby Gård Polled Hereford
Baltzar von Braun
0320 40012, 070-530 12 61

Kroken Hereford
Cristian Krokeus
0515 54057, 0706 71 99 95
www.krokenhereford.se

MUH Hereford
Marie & Ulf Hallen
Marie 076-114 40 50
Ulf 070-209 95 55
www.muh-hereford.webnode.se

Oden Polled Hereford
Olle W Larsson
0500-419816, 070 994 30 88
www.odenpolledhereford.net

Strandgården Hereford
Lars Grönlund
0520 652463, 0702 959916

Svaneberg Hereford

Aviva Hansson, tfn 0501-758087
aviva.hansson@kriminalvarden.se
Peter Strålman tfn 0501-758188
peter.stralman@kriminalvarden.se
www.herefordsvaneberg.se

Vittra Hereford *ny*
Mikael Åhman 070 690 7988
Anna Åhman 070 358 0200
info@mikaelsgården.com

Facebook

Wässingsholmens Hereford
Emanuel & Jennifer Bergh
070-3452502

Öventorps Lantbruk
Rickard Johansson
070-6527152

Västernorrland

Lobacken Hereford
P-O & Veronica Nordin
0612-50521, 070-6822760
www.lobackenshereford.se

Örebro

Wäsby Hereford
Bröderna Eriksson
0585 26005
www.wasby.com

Östergötland

Mörby Polled Hereford
Ingemar Svensson
070-3724319

Sands Hereford
Jan-Erik Lewison
013 88172, 070-3914598

Viking-Vånga Polled Hereford
Lennart & Britta Andersson
0122 30006, 070-57048 54
www.vikingbeef.se

Kalvsved Hereford & Humle
Tobias Helmin
0739-845460
www.kalvsved.se