Elitauktioner

Elitauktionen 2023

Sista lördagen i november var det åter dags för det som nu har blivit till herefordföreningens traditionella avslutning av verksamhetsåret. Nästan 70 personer som hade hörsammat kallelsen, och denna gång glädjande nog också kolleger både från Angus- så väl som Limousin-föreningen.
Dagen började med ett avelsmöte, som denna gång främst handlade om den nya nordiska avelsvärdering för köttras, kallad ”NAV-Beef”. Efter det vidtog ett julbord, där inget fattades.
Mätta och glada kunde alla efter det samlas för dagens höjdpunkt i mångas ögon, nämligen årets elitauktion. Totalt såldes 15 djur, 9 hereford, 3 Angus och 3 Limousin.
De 9 herefordutropen bestod av 7 årskvigor, samt 2 utrop i form av ”fritt-val”. Högsta priset för en enskild kviga, 30.000 kronor, betalades för 193 Smens Daffodil. För de båda fritt-val utropen betalades det bäst, 32.000 kr, för den som handlade om kvigkalvar som kommer att födas 2024 i besättningen Guldrupe Hereford.
Hela resultatet för auktionen kan ni läsa via länken nedan.

Dyraste kviga 193 Smens Daffodil