Svenska semintjurar

Broschyren Svenska Semintjurar finns nu tillgänglig i en ny version. Den kan laddas upp via länken nedan.

Jämfört med tidigare version har givetvis den nye semin tjuren VB Execellent tillkommit, och tjurar som det inte finns några doser kvar av är förstås borttagna. Men avelsrådet har denna  gång också tagit bort några äldre tjurar, som har haft en utveckling som innebär att deras avelsvärden nu är sådana att man inte generellt vill rekommendera dom längre.