Svenska semintjurar

Uppdaterad 2021-12-28

Broschyren Svenska Semintjurar finns nu tillgänglig i en ny version. Den kan laddas upp via länken nedan.

Jämfört med tidigare version har givetvis den nya semintjuren VB Titus och Wandil tillkommit, och tjurar som det inte finns några doser kvar av är förstås borttagna. Men avelsrådet har denna  gång också tagit bort några äldre tjurar, som har haft en utveckling som innebär att deras avelsvärden nu är sådana att man inte generellt vill rekommendera dem längre.
 

loading...