Avel

Dags för provtagning i projekt om genomisk selektion

Forskningsprojektet ”Genomisk selektion för effektivare avelsarbete i nötköttsraserna” drivs från SLU i samarbete med Växa Sverige och VikingGenetics. Målet är att skapa en referenspopulation med genotypade Hereford och Charolais som har egenskapsregistreringar. Projektet startade 2019 och vi har bl.a. påbörjat genotypning av individprövade tjurar. Vi har även fått etiskt tillstånd för provtagning av djur i besättningar. Vi hoppas nu få hjälp av intresserade uppfödare att ta prover från renrasiga djur i

Köttboskapskontrollen för vilka projektet kan betala s.k. SNP-genotypning. Vårt mål är att en hel del prover ska kunna tas under slutet av januari-april i år. Vi har prover från de flesta tjurar som individprövats på station. Vi vill därför gärna ha prover från (i prioritetsordning) 1) avelstjurar som inte stått på Gunnarp, 2) kor med registrerade avkommor, 3) yngre kor och unga djur (särskilt tjurar) tänkta till rekrytering, som har/får egenskapsregistreringar. För att kunna finansiera genotypningen behöver vi få en intresseanmälan och uppgifter om vilka djur det rör (typ av djur, besättningsnummer och bruksidentitet) så att vi kan bedöma om de uppfyller kraven för att vara med i projektet (vi har begränsad budget), sedan skickar vi mer information och blankett för djurägarmedgivande.

Skicka gärna en intresseanmälan till genotypning.notkott@slu.se så hör vi av oss. Vi kommer också skicka ut en del riktade förfrågningar till uppfödare och hoppas att ni vill vara med!
 
Susanne Eriksson, Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Fina nyheter från Viking Genetics

Viking Genetics har tagit beslut om vilka nya semintjurar de kommer att köpa in i år.
Bland de totalt 5 tjurar som kommer att väljas ut bland årets prövningskalvar, finns glädjande nog också en av rasen hereford
 
Enligt gällande avtal har VG rätt att välja ut den tjur de vill ha, innan övriga går på auktion.
Deras val är i sin tur baserat på en rekommendation från vårt Avelsråd.
 
Ersättningen till uppfödaren är baserad på de 3 senaste årens priser (per ras).
För Hereford innebär detta att ersättningen i år är 100.000 kr.
Enligt beslut från årsmötet 2018, kommer föreningen att fakturera uppfödaren med 10 % av ersättningen (dvs 10.000 kr).