Klubb Syd

Föreningen

Ju fler vi blir desto trevligare blir det! Normalt anordnar klubb syd ett  besättningsbesök om året i samband med årsmötet. Reportage kommer alltid med i tidningen Hereford. Men blir vi fler blir även aktiviteter fler! Klubb Syd är till för alla som bor i södra delen av Sverige (dvs från cirka Uddevalla, Lidköping, Linköping och söderut)

Alla är hjärtlig välkomna!

Styrelsen

Ordförande
Ingvar Svensson.
Tel 070 5812695 Epost ingvar.61@gmail.com

Kassör
Ingrid Hammar,
Tel: 070 5654590

Sekreterare
Jan Nilsson
Epost jan.nilsson@hereford.nu, tel. 0370-45000, 070-9997855

Ledamöter
 Oskar Caster och Inge Pettersson.

Bli medlem

Medlemsavgiften är endast 50kr/person!
Betalas in på BG 5840-6208
Vid betalning via internet, skriv dit namn i rutan för meddelande och sedan ringer du till kassören Ingrid Hammar eller skickar epost till Ingvar med adress och telefon nummer.
Vill du hellre har ett inbetalningskort hemskickat så ordnar vi det. Hör av dig till Ingrid.

Arkiv