Klubb Syd

Årsmöte 2020

Söndag den 20 september kl. 10.30 bjuder vi in till en höstträff med årsmöte
hos Lennart Svensson, Hamra Hereford, Tvååker. Något senarelagt i år pga. all
osäkerhet kring Covid -19, men vi har nu valt att samordna med ett
besättningsbesök för att det ska vara extra intressant att delta.
Hamra Hereford har gjort sig känt genom flera framstående tjurar på
individprövningen och inte minst då semintjuren Hamras Excellent som är flitigt
använd. Lennart är säkert välbekant för de flesta som en av ledamöterna i
Svenska Herefordföreningens avelsråd med seminimporter som specialitet.
Det kommer att finnas gott om tid att titta på djuren och sedan anordnas lunch
på plats till självkostnadspris.
För att hålla ett gott smittskydd ber vi er att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och avstå från att komma om ni har sjukdomssymptom.
Medlemsavgiften på 50 kr för 2020 betalas in på bankgiro 5840-6208,
mottagare Herefordklubb syd.

Anmälan görs senast den 13/9 till :
Ingvar Svensson, tel. 070-5812695
Jan Nilsson: tel. 070-9997855, e-post: jan.nilsson@hereford.nu

Vägbeskrivning, ring: Lennart Svensson, tel. 0708-811560
Adress: Galtabäck 6, 43276 Tvååker

Välkomna!
Styrelsen
 

Föreningen

Ju fler vi blir desto trevligare blir det! Normalt anordnar klubb syd ett  besättningsbesök om året i samband med årsmötet. Reportage kommer alltid med i tidningen Hereford. Men blir vi fler blir även aktiviteter fler! Klubb Syd är till för alla som bor i södra delen av Sverige (dvs från cirka Uddevalla, Lidköping, Linköping och söderut)

Alla är hjärtlig välkomna!

Styrelsen

Ordförande
Ingvar Svensson.
Tel 070 5812695 Epost ingvar.61@gmail.com

Kassör
Ingrid Hammar,
Tel: 0433 14147

Sekreterare
Jan Nilsson
Epost jan.nilsson@hereford.nu, tel. 0370-45000, 070-9997855

Ledamöter
 Oskar Caster och Inge Pettersson.

Bli medlem

Medlemsavgiften är endast 50kr/person!
Betalas in på BG 5840-6208
Vid betalning via internet, skriv dit namn i rutan för meddelande och sedan ringer du till kassören Ingrid Hammar eller skickar epost till Ingvar med adress och telefon nummer.
Vill du hellre har ett inbetalningskort hemskickat så ordnar vi det. Hör av dig till Ingrid.

Arkiv