Nytt från styrelse och avelsråd

Här kommer föreningens styrelse och avelsråd att berätta om det viktigaste som har diskuterats och beslutas om, vid sina respektive möten.

Avelsrådet


 1. Avelsrådets möte 22-23 sep 2017.

Utdrag från mötesprotokollet

2. Avelsrådets möte 10 nov 2017

Mötesprotokollet

3. PT-talet : Möte Avelsråd - Styrelse - NAB repr, 180329

Mötesprotokollet

Protokoll från Avelsrådets arbetsmöte 20180610
Mötesprotokoll

Protokoll från avelsrådets sammanträde 23-24 november 2018
Mötesprotokoll

Protokoll från avelsrådets sammanträde 6 april 2019
Mötesprotokoll

Protokoll från avelsrådets sammanträde 8 nov 2019
Mötesprotokoll