Bli medlem

Ett medlemskap kostar 100kr + 300kr i service avgift = 400kr

Avelsbesättningarna som är med i KAP betalar dessutom 15 kr per född (hereford-) kalv under tidigvarande år.

Regionala klubbar:  
Dessa klubbar är fristående och har sina egna medlemsavgifter. 

Besättningsnamn
Avelsbesättningar, anslutan till KAP, kan via föreningen få ett eget besättningsnamn registrerat. Kryssa i rutan i formuläret om du önskar ett sådant. Ange SE nummer samt önskad besättningsnamn. En avgift på 100kr tas ut vid registrering.             
   


Medlemstidning

Herefordföreningen har en egen medlemstidning som heter HEREFORD som utges fyra gånger om året. Tidningen ingår i medlemsserviceavgiften