Bli medlem

Svenska Herefordföreningen är en intresseorganisation för avels- och bruksbesättningar av rasen
hereford. Föreningen har drygt 300 medlemmar, vilka representerar runt 100 avelsbesättningar, och ungefär lika många bruksbesättningar. Hereforddjur finns i hela landet, så också föreningens medlemmar. Från sydligaste Skåne ända upp till Tornedalen. Som medlem är du med och marknadsför herefordrasen. Du knyter nya kontakter, och kan ta hjälp i avelsfrågor av föreningens Avelsråd. 

Varje år samlas föreningen under ett veckoslut för årsmöte, kombinerat med ett par besättningsbesök. Föreningen har även några regionala klubbar som har egna arrangemang.

Ett medlemskap kostar 100kr i medlemsavgift + 300kr i service avgift = 400kr, per år.

Avelsbesättningarna som är med i KAP, betalar dessutom 15 kr per född (hereford-) kalv under tidigvarande år.

Regionala klubbar:  
Dessa klubbar är fristående och har sina egna medlemsavgifter.  Kontakteruppgifter till  klubbarna 
hittar ni under fliken "Föreningen".

   


Medlemstidning

Herefordföreningen har en egen medlemstidning som heter HEREFORD som utges fyra gånger om året. Tidningen ingår i medlemsavgiften.