Kvalitetssäkrad Hereford

Blankett för Kvalitetssäkring

Svenska Herefordföreningens erbjuder en form av kvalitetssäkring vid försäljning av avelsdjur, kallad ”Kvalitetssäkrad Hereford”. Blanketten skickas med sålda djur och garantentera köparen att djuren kommer från en kvalitetssäkrad avelsbesättning.  

För att få använda blanketten måste du uppfylla nedanstående krav och underteckna blanketten på heder och samvete.
Besättningen skall vara medlem i Herefordföreningen.
Besättningen skall ha högst status i Para TB och BVD programmet.
Besättningen skall vara ansluten till det frivilliga Salmonella programmet
Djuret skall vid försäljningen vara stamboksfört i Nab stamboken och åtföljas av stamboksbevis. Förbindelsen  finns under "Avel" och "Information och blanketter" i menyn till vänster. Eller ladda ner den nedan: