Individprövningen 2024-2025

Dags för anmälan till Prövningsomgång 2024-2025


Årets Prövningsauktion blev en stor framgång för Hereford.
Detta gör att styrelse och avelsråd nu hoppas att många funderar på att sätta in en (eller ett par) tjurkalvar till den nya omgången.
 
Sista dag att anmäla kalvar till Prövningsomgång 2024-2025 är den 7 juni.
Anmälningsblankett, med all övrig information, finner ni på Prövningens hemsida https://kottrasprovningen.se/
 
Några nya saker att känna till inför årets omgång
Alla prövande besättningar måste vara med i Smittsäkrad besättning, och där uppnått steg 2.
Prövningskandidater ska innan insättning provtas för Mycoplasma Bovis
Prövningskandidaterna ska också vaccineras med ett RS-vaccin
 
Kravet att årets kalvar ska vara fritestade för Mycoplasma Bovis innebär en extra kostnad för uppfödarna. Styrelsen har därför beslutat att besättning som sätter in tjur på prövningen 2024, från föreningen erhåller en engångsersättning på 3 000 kr.
 
Föreningen erbjuder även ett ”mentorskap” till (nya) prövande besättningar. Detta innebär både att få hjälp med att förstå alla krav och regler som finns runt att sätta in och sedan har en tjur på prövningsstatinen. Men man kan också få hjälpa med att diskutera sina prövningskandidater. Och lite beroende på geografiskt läge, kan ett gårdsbesök också bli aktuellt, om ett sådant önskas.  Om ni är intresserade, skicka ett mail till magnus.johansson@hereford.nu