Hamras Isidor

Födelsedatum : 2019-12-23 
Korrigerad födelsevikt 42
Korrigerad 200-dagarsvikt: 325
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Hank av Folkestorp

Födelsedatum: 2019-12-28
Korrigerad födelsevikt: 38
Korrigerad 200-dagarsvikt : 347
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Bårarps Ukelele

Födelsedatum: 2020-01-06
Korrigerad födelsevikt: 41
Korrigerad 200-dagarsvikt: 306
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Smen's Karsten

Födelsedatum: 2020-01-06
Korrigerad födelsevikt: 45
Korrigerad 200-dagarsvikt: 313 
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Karlssons Avicii

Födelsedatum:  2020-01-08
Korrigerad födelsevikt: 43
Korrigerad 200-dagarsvikt: 331
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Titan av Källmossen

Födelsedatum: 2020-01-09
Korrigerad födelsevikt: 40
Korrigerad 200-dagarsvikt: 336
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Hamras Igor

Födelsedatum: 2020-01-09
Korrigerad födelsevikt: 43
Korrigerad 200-dagarsvikt: 375
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Karlssons all time high

Födelsedatum: 2020-01-11
Korrigerad födelsevikt: 42 
Korrigerad 200-dagarsvikt: 315
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Jakop av Ingemanstorp

Födelsedatum: 2020-01-13
Korrigerad födelsevikt: 40
Korrigerad 200-dagarsvikt: 311
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Origo Eldorado

Födelsedatum: 2020-01-16
Korrigerad födelsevikt: 45
Korrigerad 200-dagarsvikt: 316
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Lutarps Gustav

Födelsedatum: 2020-01-18
Korrigerad födelsevikt: 42
Korrigerad 200-dagarsvikt: 329
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Guldrupe Maserati

Födelsedatum: 2020-01-25
Korrigerad födelsevikt: 40
Korrigerad 200-dagarsvikt: 299
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal

Lock av Herrgölet

Födelsedatum: 2020-02-08
Korrigerad födelsevikt: 40
Korrigerad 200-dagarsvikt: 335
Korrigerad 365-dagars vikt 
Slutvikt 
Tillväxt gram/dag
T-tal 
P-tal