Bli medlem

Ett medlemskap kostar 100kr i medlemsavgift + 300kr i service avgift = 400kr, per år.

Avelsbesättningarna som är med i KAP, betalar dessutom 15 kr per född (hereford-) kalv under tidigvarande år.

Regionala klubbar:  
Dessa klubbar är fristående och har sina egna medlemsavgifter.  Kontakteruppgifter till  klubbarna 
hittar ni under fliken "Föreningen".

   


Medlemstidning

Herefordföreningen har en egen medlemstidning som heter HEREFORD som utges fyra gånger om året. Tidningen ingår i medlemsserviceavgiften