Övrig information

PT - tal förklaring

Aveslrådet har räknat fram preliminära T-tal för tjurarna på prövningsstationen, vilka nu finns upplagda här på hemsidan. 
Observera att vid årets auktion kommer det nya prövningstalet ("PT") både användas för att skapa en auktionsordning, liksom för att bestämma vilka tjurar som kommer med till auktinen.  Detta innebär bla att även tjurar med ett T-tal under 100, kan klara sig hela vägen till auktionen. 

Tidningen Hereford

Som medlem har du en möjlighet att ge bort 4 nummer av tidningen Hereford till annan intresserad person, som tex har köpt djur av dig. Kostnaden för detta är 200 kr. Föreningen skickar sedan ut ett erbjudande till personen om medlemskap året därpå.
 
Om/när du vill utnyttja denna möjlighet, kontaktar du vår kassör Ingemar Svensson,
tel: 070-372 43 19, eller ingemar.svensson@hereford.nu

Beställ visningsskjorta

Mejla cristian.krokeus@krokenhereford.se, uppge storlek och antal!

Blankett för kvalitetssäkring

Svenska Herefordföreningens erbjuder en form av kvalitetssäkring vid försäljning av avelsdjur, kallad ”Kvalitetssäkrad Hereford”. Blanketten skickas med sålda djur och garantentera köparen att djuren kommer från en kvalitetssäkrad avelsbesättning.  

För att få använda blanketten måste du uppfylla nedanstående krav och underteckna blanketten på heder och samvete.
Besättningen skall vara medlem i Herefordföreningen.
Besättningen skall ha högst status i Para TB och BVD programmet.
Besättningen skall vara ansluten till det frivilliga Salmonella programmet
Djuret skall vid försäljningen vara stamboksfört i Nab stamboken och åtföljas av stamboksbevis. Förbindelsen  finns under "Avel" och "Information och blanketter" i menyn till vänster. Eller ladda ner den nedan:
Ladda ner blankett för kvalitetssäkring