Klubb Syd

Uppdaterad 2017-11-03

Inbjudan till kurs för djurtransportörsbehörighet
 

Bakgrunden till kursen, är att denna typ av behörighet  krävs om man kör
djurtransporter i ekonomisk verksamhet och längre sträckor än 65 km. Man ska
även ha sitt transportfordon eller släp kontrollerat och godkänt av Länsstyrelsen.

Det är ett ganska omfattande regelverk runt transporterna som berör många av oss
som transporterar djur till våra kunder, till individprövningen, utställningar eller
slakt.


Klubb Syd arrangerar 25 november en kurs i detta ämne, vilken avslutas med ett skriftligt prov, för att erhålla relaterat bevis. 

Via denna länk finner ni inbjudan till kursen

Styrelsen:

Ordförande
Ingvar Svensson.
Tel 0433 14147 Epost ingvar.61@gmail.com

kassör
Ingrid Hammar,
Tel: 0433 14147

Sekreterare
Jan Nilsson
Epost jan.nilsson@hereford.nu, tel. 0370-45000, 070-9997855

ledamöter: Oskar Caster och Inge Pettersson.

Ju fler vi blir desto trevligare blir det!
Normnalt anordnar klubb syd ett besättningsbesök om året i samband med årsmötet. Reportage kommer alltid med i tidningen Hereford.
Men blir vi fler blir även aktiviteter fler!
Klubb Syd är till för alla som bor i södra delen av Sverige
(dvs från cirka Uddevalla, Lidköping, Linköping och söderut)

Alla är hjärtlig välkomna!

Bli medlem!

Medlemsavgiften är endast 50kr/person!
Betalas in på BG 5840-6208
Vid betalning via internet, skriv dit namn i rutan för meddelande och sedan ringer du till kassören Ingrid Hammar eller skickar epost till Ingvar med adress och telefon nummer.
Vill du hellre har ett inbetalningskort hemskickat så ordnar vi det. Hör av dig till Ingrid.