Klubb Syd

Uppdaterad 2017-06-18

Inbjudan

Sommarträff med Årsmöte för Hereford Klubb Syd
30 juli 2017 hos Bårarp Hereford, Slättåkra.


Vi startar med fika kl 10, och information av familjen Lysell om gården och besättningen. Därefter åker vi runt och tittar på djuren. 

Middag på Kvibille gästis där vi även har årsmötet och dricker kaffe.
För dom som vill finns möjlighet att efter middagen ta en tur i naturreservatet som
betas av Bårarps djur.

Kostnad 195kr
Anmälan senast 20/7 pga mycket gäster på Kvibille gästis till.
Ingvar Svensson 0433-14147
Jan Nilsson 070-9997855

Styrelsen:

Ordförande
Ingvar Svensson.
Tel 0433 14147 Epost ingvar.61@gmail.com

kassör
Ingrid Hammar,
Tel: 0433 14147

Sekreterare
Jan Nilsson
Epost jan.nilsson@hereford.nu, tel. 0370-45000, 070-9997855

ledamöter: Oskar Caster och Inge Pettersson.

Ju fler vi blir desto trevligare blir det!
I dagens läge anordnar klubb syd ett besättningsbesök om året i samband med årsmötet. Reportage kommer alltid med i tidningen Hereford.
Men blir vi fler blir även aktiviteter fler!
Klubb Syd är till för alla som bor i södra delen av Sverige
(dvs från cirka Uddevalla, Lidköping, Linköping och söderut)
Alla är hjärtlig välkomna!

Bli medlem!

Medlemsavgiften är endast 50kr/person!
Betalas in på BG 5840-6208
Vid betalning via internet, skriv dit namn i rutan för meddelande och sedan ringer du till kassören Ingrid Hammar eller skickar epost till Ingvar med adress och telefon nummer.
Vill du hellre har ett inbetalningskort hemskickat så ordnar vi det. Hör av dig till Ingrid.